Featured Posts

לאן פניו של הסבב מועדות

אחרי 3 תחרויות בסבב עם מובילים חדשים עם אלופי עולם שמודורגים בתחתית הדרוג בסבב,

לאן כל זה הולך?

ראשית הסבב חייב לנתק את עצמו מהתקשורת !

לא יתכן שיושבים שם שדרנים ופרשנים שלא יכולים לתת ביקורת אובייקטיבית על הסבב!

על טעויות שיפוט ,בחירת חופים לעשות בהם את התחרות,

למה בגלל כריש דה סוזה אלוף עולם למה אף אחד לא פוצה מילה בעניין הזה בפנל השדרנים והפרשנים של הסבב?

הקדמה קטנה כגולש אני מעריך כל גולש גלים!

ומעריץ כל מתחרה ומנסה ללמוד ולהנות מהופעה טובה של כל גולש שיש לו יכולות גלישה סטייל כוח וכו....

נחזור רגע לסבב,שנה שעברה להזכיכם פנינג בנס לא לפגע מכריש ענק בג׳יי ביי

התחרות הופסקה והגאונים חילקו את הניקוד במקום לעשות איזה משהו יותר ספורטיבי ולכבד את הסופורטאים

אבל לא גרעו ניקוד מהמתחרים שנלחמו על תואר אלופיות עולם ,

כתוצאה מהמקרה הזה דה סוזה יצא נזכר וזכה באליפות עולם הידד אין לי פחות הערצה לדה סוזה ! אבל איפה ההגינות?

.כדי לחדד את העניין פנינג בחר שלא לבוא לכל התחרויות של הסבב השנה, ,

פנינג לא נאהב על ידי כל המעריצים שיש אבל שלוקחים ממנו אליפות עולם כבונוס לפני שהוא כמעט נתקף על ידי כריש מה נשאר לו לעשות לבוא לברזיל לגולש על 2-3 פוט בזמן שהוא יכול לתת הופעה בגלים יותר ראויים לרמה שלו?

ולמרות שהשנה יש שינוי ואפילו לטובה בראש הטבלה בסבב עדיין דה סוזה לא הביא תוצאה טובה קלי גם לא הביא תוצאה טובה אבל כשקלי רואה תחזית של 2-3 פוט הוא מחליט לא להגיע לברזיל ,

מצד שני טאג׳ מודיע על פרישה, פרקו שכמעט שנה שעברה לא מצליח להישאר בסבב מרים ראש השנה,

ג׳ון ג׳ון שכל גולש גלים נראה פחות טוב שהים עולה ומתעגל גם לא מצליח להביא את היכולת שלו לכדי סיום בראש רשימת הגולשים בסבב, מתחילה פה מגמה שחייבת שינוי מצד מנהלי הסבב,

נכון תחרויות גדולות במדינות עיר גדולה זה תמיד טוב לנותני חסיות ונכון שלכולם יש את אותם תנאים אבל האם התנאים האלה מפרידים את הרמה וגולשים נהנים מתנאי הים טעיות שיפוט?

כן הרמה נמדת בהחלט שהים מאתגר וההבדל הוא בהחלט בגובה הים והבידוד שגולש צריך להביא יכולות בגלים שלא כל ה 34 הגולשים בסבב יכולים לתת הופעה מושלמת,

כל הזמן מדברים על מי יותר טוב בחוף מסיום בסבב ומי פחות למה גולש ברמה של של הטופ 34 לא יגעו לתחרות רגע לפני סוואל טוב ראוי שיאפשר הופעה, כמו בסבב של גולשי הגלים הגבוהים?

#קייטנתגלישתגלים #גלישתגלים

Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Posts are coming soon
Stay tuned...